Klachten en beroepsprocedure


Voorwaarden omtrent ontvangst en registratie van klachten / Beroep.

Alle klachten / beroepen moeten gedaan worden per aangetekend schrijven of via mail en dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de  goederen of na uitvoering der diensten. Zie artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

Elke klacht omtrent de factuur aangaande de levering en de geleverde diensten, moet aan KEA- Keuringen vzw binnen de 5 dagen na levering betekend worden, op straffe van verval.

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending ervan houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Klachtenprocedure

Wanneer een klant een algemene opmerking heeft over de uitvoering en de afhandeling van keuring  (bv afspraken, schade ten gevolge van een keuring, facturatie)  kan de klant een klacht indienen volgens de hierboven beschreven modaliteiten.

Beroepsprocedure

Wanneer een klant niet akkoord gaat met het besluit en of de inhoud van de keuring kan hij daartegen in beroep gaan.  Het volstaat dit beroep in te dienen via de hierboven beschreven modaliteiten.

Indien deze de klacht / beroep  niet-ontvankelijk werd verklaard, heeft de klant de mogelijkheid zich te richten tot het bevoegde ministerie FOD economie en energie die instaat voor de erkenning van het keuringsorganisme.

 

Opmerkingen en vragen

Opmerkingen en vragen  kunnen gewoon  telefonisch, mondeling, via het contactformulier van de website of schriftelijk worden overgemaakt aan KEA- Keuringen vzw.

Bereken uw prijs

In enkele stappen weet u onmiddelijk een prijs.

Bereken prijs

Contacteer KEA

Hebt u vragen over onze diensten of de wetgeving, wenst u een bezoek van ons? Neem gerust contact met ons op via het nummer:

09 282 58 88

Op eenvoudige aanvraag sturen we u snel en vrijblijvend een offerte (ook raamcontracten zijn mogelijk).

Contacteer ons

Onze klanten

Mortisun is gespecialiseerd in zonnepanelen-installaties voor de particulier, de zelfstandige ondernemer of KMO.

Mortisun website