Veelgestelde vragen (FAQ)


BELAC
498-INSP
Onze accreditatie door BELAC garandeert u onmiddellijk een uitstekende kwaliteit en service. Elke rapportering is uniek en op uw maat gemaakt.

Antwoord: Het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de stookolietank bij de verkoop van een woning. Echter wordt dit in de praktijk vaak aangevraagd door de notaris, teneinde de kopers beter te kunnen informeren en te beschermen bij mogelijke problemen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning

Antwoord: Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden. Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) kan, dan moet u dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen vóór de tank geplaatst wordt:

 • als er in totaal meer dan 20 ton stookolie met GHS02-symbool kan worden opgeslagen
 • als er in totaal meer dan 50.000 liter stookolie zonder GHS02-symbool kan worden opgeslagen.

Het GHS02-symbool is het gevarenpictogram voor ontvlambaar. Dat symbool staat op de verpakking van vloeistoffen met een vlampunt onder de 60 graden Celcius. Vloeibare brandstoffen kunnen, afhankelijk van hun vlampunt, al dan niet een GHS02-symbool als kenmerk krijgen.

Bron: https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning

Antwoord: Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

De exploitant (lees, gebruiker: eigenaar/huurder) van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
  Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.
 • Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een controle ondergaan. Na deze datum zijn geen periodieke controles meer verplicht.

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter of meer)

De exploitant van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet
  • om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 • Een bovengrondse stookolietank moet
  • om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • en, als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.
Bron: https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 • Een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • Een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • Een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo'n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren. Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, moet de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Op het certificaat en de dop of merkplaat moeten altijd de volgende zaken staan:

 • naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus of milieudeskundige
 • datum van de controle
 • datum van de eerstvolgende controle.
Bron: https://www.vlaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning

Antwoord: Kijk op deze website voor al u antwoorden: https://www.vlaanderen.be/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen

Antwoord:
 • Bouwplannen (indien beschikbaar)
 • Facturen van bouwwerkzaamheden (nieuwe beglazing, isolatie, ...)
 • Andere documenten betreffende energiebesparende maatregelen van toepassing op uw woonst.
 • Verder hebben we toegang nodig tot de verwarmingsinstallatie van u woonst.

Antwoord: Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.
 • Verhuur : De eigenaar-verhuurder moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders. De huurder krijgt van de eigenaar-verhuurder een kopij van het Energieprestatiecertificaat.
 • Verkoop : Het energieprestatiecertificaat moet worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het energieprestatiecertificaat worden opgenomen.

Antwoord: Bij gebrek aan EPC kan de koper het ontbreken van het energieprestatiecertificaat inroepen als opschortende voorwaarde voor de verkoopsovereenkomst. De eigenaar (niet de makelaar) die niet in een EPC voorziet vanaf het ogenblik dat de woning (huis of appartement) te koop wordt aangeboden, kan een boete krijgen van de Vlaamse overheid.

Antwoord: Per privatieve wooneenheid (voorzien van keuken, toilet en badkamer) moet er een apart EPC opgemaakt worden. Er is geen EPC nodig voor de gemene delen van het gebouw. Indien de individuele kamers geen toilet en badkamer hebben, dient er een EPC van het hele gebouw opgemaakt te worden.

Antwoord: Het KI of kadastraal inkomen van een nieuwbouwwoning wordt verminderd indien het EPC aangeeft dat de E-waarde van woning maximum E60 is.

Antwoord: Neen. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven.

Antwoord: Het EPC is 10 jaar geldig.

Antwoord: EPC’s zijn voorlopig alleen nodig in Vlaanderen, dus nog niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch in Wallonië.

Meer informatie

Plaatst u liever telefonisch een bestelling, dan kan u ons steeds bereiken op ons algemeen nummer
09 282 58 88.

TIP: U renoveert zelf? Download onze eigen brochure over de elektrische huishoudelijk installatie, zo installeert u uw elektriciteit volgens de regels van de kunst!

Bereken uw prijs

In enkele stappen weet u onmiddelijk een prijs.

Bereken prijs

Contacteer KEA

Hebt u vragen over onze diensten of de wetgeving, wenst u een bezoek van ons? Neem gerust contact met ons op via het nummer:

09 282 58 88

Op eenvoudige aanvraag sturen we u snel en vrijblijvend een offerte (ook raamcontracten zijn mogelijk).

Contacteer ons

Onze klanten

Mortisun is gespecialiseerd in zonnepanelen-installaties voor de particulier, de zelfstandige ondernemer of KMO.

Mortisun website